Top Editor

Промени обложката
Избери и качи
editor
Промени обложката
30-годишен стаж в редактирането и коригирането на свои и чужди текстове. Да се греши е човешко, но да се допускат правописни грешки е нечовешко.
Статусет на този профил е Approved