Избор на категория

Системното мислене и систематичното описание и представяне на обекта изисква правилната му категоризация. Това се постига с помощта на анализа и готови, т.е. априорни категориални схеми, с които работи нашият разсъдък.

Категоризация

Подаването на обява започва с избора на категория, в която тази обява ще бъде публикувана. Този избор е особено важен, защото всяка категория има специфични допълнителни полета, които важат само за нея и няма да се заредят, ако изберете неправилна категория.

Категориите са структурирани таксономично, т.е. следва се определена йерархия на общност, като на първо място се показват най-общите категории. След тяхното зареждане се показват техните подкатегории и т.н., докато се стигне последното ниво, в което е най-добре да поместим обявата си, тъй като то е най-конкретно.

Как да разберем, че сме достигнали последната, висша степен на конкретност? При избора на главна категория се отваря падащо меню с допълнителни категории. Например в главната категория Строителство картинката е следната:

Избор на категория
Избор на категория

Ако изберем Гражданско строителство и не се отвори допълнително меню, това означава, че сме достигнали до нужната ни категория.

Ако последните категории не обхващат предмета на нашата обява или пък той е с по-висока степен на общност, в такъв случай избираме първата по-горна категория, която го представя изцяло. Например за книга по архитектурата на древните цивилизации е най-добре да изберем категорията Архитектура, която е обаче в раздел Образование и Наука.

Разбира се, ако следваме закона за възхода от абстрактно към конкретно, то названието на нашата обява ще се окаже най-подходящата категория за нея, което е таксономичен абсурд. Затова която и категория да изберем, тя може да се конкретизира още по-прецизно с помощта на тагове и полета за допълнителни характеристики. С тях ще се занимаем в следващата публикация.