Каталог

Избор на категория

Системното мислене и систематичното описание и представяне на обекта изисква правилната му категоризация. Това се постига с помощта на анализа и готови, т.е. априорни категориални схеми, с които работи нашият разсъдък.

Структура на каталога

Хиперкаталогът на Топ Имоти е изграден върху принципите на динамичната таксономия, която позволява обособяването на различни по обхват и предметна насоченост вертикални регистри, които ще наричаме секторни каталози.