Добавяне на статия или обява

Текстопис

От падащото меню изберете съответно Статия или Обява. Всеки регистриран член на Топ Имоти може да добавя обяви към каталога.

За да добавите статия, обаче, трябва да получите правата на Автор. Автори в нашия информационен портал могат да бъдат хора с доказани умения в писането и редактирането на публични тестове. Ако смятате, че притежавате такива умения и опит, регистрирайте се като Потребител, добавете 10 обяви, след което се свържете с администрацията на сайта с молба за промотиране на профила ви до ранга на Автор. Ние ще прегледаме още веднъж вашите обяви и ще вземем решение в рамките на 48 часа. Възможно е да поискаме допълнителна информация.

Оценка на качеството
QA: Оценка на качеството

Работа с картата

Топология

Тук ще говорим за избора на локация с помощта на интегрираните карти на Гугъл. Каталогът на Топ Обяви не се е отказал въобще от йерархичния модел при избора на местоположението, за което важи или от където е подадена обявата. Но за разлика от останалите сайтове за локални обяви, които проследяват с категории разположението на подателя до най-малкото село, ние предлагаме географска локализация само по области и общини – която се извършва чрез падащо двустепенно или в някои случаи тристепенно меню. Вместо пет хиляди и триста локации, каталогът ни използва само триста, което прави зареждането на сайта много по-бързо.

Това, което виждате по-долу, е търсачка на обявите по региони от първа и втора степен, т.е. по области и общини.

При регистриране на обява след това падащо меню се появява интерактивна карта на Гугъл, така че след всеки избор на област или община разположената отдолу карта се центрира в избраната от вас локация. След което в полето Адрес трябва да впишем името на населеното място в общината или адреса в избрания град.

В примера по-долу сме избрали област Монтана, след това община Берковица и в полето за Адрес на картата сме посочили село Бързия. Остава само да маркираме избрания за “продажба” обект.*

ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ: При редакция на обявата местоположението на червената капка се измества в центъра на населеното място, което сме вписали в Адреса за картата – освен ако картата не е намерила точната улица и номер.

_____________
* Редакцията на Топ Имоти се извинява на собствениците за случайния избор на “обекта за продажба”. Къщата е посочена само с илюстративна цел и изобщо не означава, че се продава.

Облак от тагове

Облак от тагове

Тук ще става дума за допълнителните полета в обявата, предназначени за термини и фрази, които играят ролята на спецификатори или квалификатори, т.е. специални определители.

След като сме избрали категорията, в която ще поместим нашата обява, за по-добро представяне в очите на потенциалния клиент, читател или Гугъл ще трябва да се постараем да попълним тези полета, които смятаме за абсолютно необходими. По условие повечето от тях не са задължителни, така че обявата ви ще бъде приета и без тях. Но, както се казва, дяволът се крие в подробностите. Може би точно в тези допълнителни полета и тагове клиентът или четящият вашата обява ще намери информацията, която му е необходима, за да вземе информирано решение – и да закупи или приеме това, което предлагате.

Затова не ги прескачайте с лека ръка.

Избор на категория

Категоризация

Подаването на обява започва с избора на категория, в която тази обява ще бъде публикувана. Този избор е особено важен, защото всяка категория има специфични допълнителни полета, които важат само за нея и няма да се заредят, ако изберете неправилна категория.

Категориите са структурирани таксономично, т.е. следва се определена йерархия на общност, като на първо място се показват най-общите категории. След тяхното зареждане се показват техните подкатегории и т.н., докато се стигне последното ниво, в което е най-добре да поместим обявата си, тъй като то е най-конкретно.

Как да разберем, че сме достигнали последната, висша степен на конкретност? При избора на главна категория се отваря падащо меню с допълнителни категории. Например в главната категория Строителство картинката е следната:

Избор на категория
Избор на категория

Ако изберем Гражданско строителство и не се отвори допълнително меню, това означава, че сме достигнали до нужната ни категория.

Ако последните категории не обхващат предмета на нашата обява или пък той е с по-висока степен на общност, в такъв случай избираме първата по-горна категория, която го представя изцяло. Например за книга по архитектурата на древните цивилизации е най-добре да изберем категорията Архитектура, която е обаче в раздел Образование и Наука.

Разбира се, ако следваме закона за възхода от абстрактно към конкретно, то названието на нашата обява ще се окаже най-подходящата категория за нея, което е таксономичен абсурд. Затова която и категория да изберем, тя може да се конкретизира още по-прецизно с помощта на тагове и полета за допълнителни характеристики. С тях ще се занимаем в следващата публикация.

Структура на каталога

Хиперкаталог

Броят на секторните каталози зависи от броя на обявите в сайта и популирането, т.е. запълването с обяви на основните категории и локации. Главните раздели на каталога обаче са 4:

  1. Продажби
  2. Оферти
  3. Поръчки
  4. Регистрации

Обявите във всеки каталог се разпределят динамично според избора на Раздел, Опция и Предмет

  • Каталог Продажби се формира с избора на раздел Продажби и съответен Предмет от падащото меню. Ако освен продажба допускаме и бартер, тогава в каталожните опции избираме опцията Замяна.
  • Каталог Оферти се структурира с избора на раздел Предлагане и предмет, например, Недвижимост или Автомобили под наем. Обявата се регистрира в динамичния подкаталог Обяви за Работа, ако изберем опцията Работа. Ако случайно съм безработен и търся работа, избирам съответно раздел Търсене и опция Работа.
  • Каталог Поръчки е предназначен за регистрация на тендъри от държавни организации или едри корпорации, като и за конкретни заявки от частни лица и фирми за решаването на определена задача. В такъв случай избираме раздел Търсене и опция Изпълнител.
  • Каталог Регистрации очевидно изисква избора на раздел Вписвам и опциите Фирма или Частно лице. Изборът на Предмет и Категория прави обявата достъпна в съответната таксономична област.

Следващата тема е изборът на категории.

Какво представлява Топ Имоти

Каталог

Топ Обяви е модерен B2P2B портал за динамична комуникация между бизнеса (В) и хората (P), при което информацията тече в четири посоки – от бизнеса към бизнеса, от бизнеса към хората, от хората към бизнеса и от хората към хората.

Първият поток е светът на големия бизнес и посредниците.

Бизнез към бизнес маркетинг
Business to Business

Вторият поток е светът на директния маркетинг, в който стоките и услугите прескачат нивата на посредниците и се предлагат непосредствено на крайния потребител.

Бизнес към хора маркетинг
Business to People

Третият информационен поток, който все повече набира сила, е в решенията, които хората предлагат на бизнеса.

Хора към бизнес маркетинг
People to Business

И четвъртият, но не и последен по значение поток, е информацията, която си разменят крайните потребители.

Хоръ към хора
People to People

Обикновено това е сферата на вторичния пазар, но също така и областта на фрилансърските и директни услуги между индивидуални експерти, които понякога приемат формата на интелектуален или материален бартер.

Топ Обяви обединява четирите информационни потока в една обща платформа, където всеки индивид, физическо или юридическо лице, може да публикува класифицирана и категоризирана информация по Раздели, Категории, Локации и Предмети.

>> <<