Добавяне на статия или обява

Човешко е да се греши, но да пишеш с грешки е нечовешко.

Текстопис

От падащото меню изберете съответно Статия или Обява. Всеки регистриран член на Топ Имоти може да добавя обяви към каталога.

За да добавите статия, обаче, трябва да получите правата на Автор. Автори в нашия информационен портал могат да бъдат хора с доказани умения в писането и редактирането на публични тестове. Ако смятате, че притежавате такива умения и опит, регистрирайте се като Потребител, добавете 10 обяви, след което се свържете с администрацията на сайта с молба за промотиране на профила ви до ранга на Автор. Ние ще прегледаме още веднъж вашите обяви и ще вземем решение в рамките на 48 часа. Възможно е да поискаме допълнителна информация.

Оценка на качеството
QA: Оценка на качеството