хиперкаталог

Структура на каталога

Хиперкаталогът на Топ Имоти е изграден върху принципите на динамичната таксономия, която позволява обособяването на различни по обхват и предметна насоченост вертикални регистри, които ще наричаме секторни каталози.